Điểm Khoá Học

ĐIỂM VÀ NHẬN XÉT KHÓA 5 NĂM HỌC 2018-2019

Trung tâm KHÔI NGUYÊN xin trân trọng thông báo đến quý Phụ huynh và các em Học sinh điểm kiểm tra và nhận xét cuối Khóa 5 của các lớp như sau :

Xem chi tiết…

ĐIỂM KHÓA 4

  • LỚP 8
  • LỚP 9
  • LỚP 10
  • LỚP 11
  • LỚP 12

ĐIỂM KHÓA 3

  • LỚP 8
  • LỚP 9

  • LỚP 10

  • LỚP 11

  • LỚP 12

ĐIỂM KHÓA 2 (06/08 – 30/09/2018)

Trung tâm KHÔI NGUYÊN xin trân trọng thông báo đến quý Phụ huynh và các em Học sinh điểm kiểm tra cuối Khóa 2 của các lớp như sau :

Xem chi tiết…

ĐIỂM KHÓA 1  ( 11/06 ĐẾN 05/08)

Trung tâm KHÔI NGUYÊN xin trân trọng thông báo đến quý Phụ huynh và các em Học sinh điểm kiểm tra cuối Khóa 1 của các lớp như sau :

Xem chi tiết…