Điểm Khoá Học

ĐIỂM GIỮA HKI NIÊN HỌC 2020-2021

Trung tâm Khôi Nguyên kính gửi điểm kiểm tra giữa Học kì I niên học 2020-2021.
Xem thêm

ĐIỂM KHÓA 2

Trung tâm Khôi Nguyên xin gửi đến Quý Phụ Huynh bảng điểm khóa 2 như sau:

LỚP 6

LỚP 7:

LỚP 8

LỚP 9

LỚP 10:

LỚP 11:

LỚP 12:

ĐIỂM KHÓA 1  ( 10/06/2019 ĐẾN 04/08/2019)

Trung tâm KHÔI NGUYÊN xin trân trọng thông báo đến quý Phụ huynh và các em Học sinh điểm kiểm tra cuối Khóa 1 của các lớp 8 – 9 – 11 – 12  như sau : Xem chi tiết…