ĐIỂM HỌC KÌ I NH 2019 - 2020

ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

Trung tâm Khôi Nguyên xin gửi đến Quý Phụ Huynh và các em học sinh điển thi học kì I năm học 2019-2020:

LỚP 6:

LỚP 7:

LỚP 8:

LỚP 9:

LỚP 10:

LỚP 11:

LỚP 12: