KHÓA 2

ĐIỂM KHÓA 2

Trung tâm Khôi Nguyên xin gửi đến Quý Phụ Huynh bảng điểm khóa 2 như sau:

LỚP 6

LỚP 7:

LỚP 8

LỚP 9

LỚP 10:

LỚP 11:

LỚP 12: