Khóa 1

ĐIỂM KHÓA 1  ( 10/06/2019 ĐẾN 04/08/2019)

Trung tâm KHÔI NGUYÊN xin trân trọng thông báo đến quý Phụ huynh và các em Học sinh điểm kiểm tra cuối Khóa 1 của các lớp 8 – 9 – 11 – 12  như sau : Xem chi tiết…