Khóa 2

ĐIỂM KHÓA 2 (06/08 – 30/09/2018)

Trung tâm KHÔI NGUYÊN xin trân trọng thông báo đến quý Phụ huynh và các em Học sinh điểm kiểm tra cuối Khóa 2 của các lớp như sau :

Xem chi tiết…