Khóa 5

ĐIỂM VÀ NHẬN XÉT KHÓA 5 NĂM HỌC 2018-2019

Trung tâm KHÔI NGUYÊN xin trân trọng thông báo đến quý Phụ huynh và các em Học sinh điểm kiểm tra và nhận xét cuối Khóa 5 của các lớp như sau :

Xem chi tiết…