Lớp 8

Thời khóa biểu lớp 8 năm học 2020-2021

💡 Thời gian đăng kí: 22/6/2020 đến 19/7/2020, từ 15g đến 21 giờ.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.