Công bố lịch thi và dự kiến công bố kết quả vào lớp 10 năm học 2018-2019.

Ngày: 02/06/2019  


Từ ngày 02 – 03/06 sẽ diễn ra Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 đối với các trường THPT công lập và THPT chuyên tại Tp. Hồ Chí Minh.

LỊCH THI:

Dự kiến công bố kết quả tuyển sinh ngày 14/07/2019.