KHÓA LUYỆN THI CẤP TỐC 10 TUẦN TUYỂN SINH LỚP 10.

Ngày: 21/03/2019  
Trung Tâm Khôi Nguyên kính gửi đến Phụ Huynh và các em học sinh thời khóa biểu lớp 10 luyện thi cấp tốc.
Khóa luyện thi cấp tốc sẽ bắt đầu từ ngày 18/03/2019 và kết thúc ngày 26/05/2019. Quý Phụ Huynh và các em học sinh có nhu cầu đăng kí lớp luyện thi cấp tốc vui lòng đến tại Trung Tâm để được tư vấn và hỗ trợ đăng kí.