THƯ MỜI DỰ TIỆC TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG.

Ngày: 03/07/2019  

Thân mời các bạn học sinh có điểm từ 37 điểm trở lên đến dự buổi tiệc khen thưởng và tuyên dương vàolúc 14g00 – 16g00 ngày 05/07/2019 . Trân trọng.