5 đặc điểm của tên ảnh hưởng cuộc đời

Ngày: 17/08/2014  

Tên dễ đọc

– Được ưa thích hơn vì người nói sẽ dễ xử lí và phát âm (Theo nhà tâm lí học Adam Alter).

– Có vị trí cao trong công việc (Theo nghiên cứu của Đại học New York).

– Tên công ti dễ đọc sẽ có thành tích tốt trên thị trường chứng khoán (Theo nhà tâm lí Adam Alter).

Ten_gi_khoi_nguyen

Tên phổ biến

– Dễ dàng được tuyển dụng (Theo nghiên cứu của Đại học Marquette).

– Ngược lại, có khả năng phạm tội (Theo nghiên cứu của Đại học Shippensburg).

Vị trí tên trong bảng chữ cái

– Tên đầu bảng giúp bạn dễ được tuyển vào trường tốt hơn (Theo tạp chí Economics of Education Review).

– Tên ở cuối bảng làm bạn chi tiêu ít cân nhắc hơn.

– Tên có chữ cái đầu trùng với tên công ti thì dễ được công ti tuyển dụng hơn (Theo nghiên cứu của Đại học Ghent).

Tên cao quý

– Giúp bạn có vị trí tốt hơn trong công việc.

– Ngược lại, vị trí trong công việc có thể thấp hơn.

Nếu bạn là phụ nữ

– Cái tên không giúp người ta biết bạn là nam hay nữ sẽ giúp bạn có vị trí tốt hơn trong công việc liên quan đến kĩ thuật và luật pháp ().

– Nếu bạn có tên giống con trai thì bạn dễ dàng thành công hơn trong lĩnh vực pháp luật (Theo tạp chí The Atlantic).

Bạn có quyết định đổi tên gì chưa?

Khôi Nguyên