5 phương pháp học cho năm học mới

Ngày: 10/07/2014  

Hỏi “Tại sao” ít nhất 5 lần

Eric Ries, tác giả cuốn sách The Lean Startup đã đề nghị rằng khi gặp 1 vấn đề nào đó mà bạn chưa hiểu kĩ thì nên đặt 5 câu hỏi tại sao cho mỗi vấn đề. Bằng cách đó, bạn vừa có cái nhìn rộng hơn hay sâu hơn về vấn đề và còn nhớ vấn đề đó lâu hơn.

Quy tắc 10.000 giờ

Quy tắc này nói rằng để trở thành chuyên gia, ta phải hoạt động trong 1 lĩnh vực trong 10.000 giờ. Các bạn không cần là chuyên gia nhưng để đạt được thành tích cao trong các kì thi hay đậu vào những trường top trên thì cần cù là 1 yếu tố không thể thiếu.

80_20_rule

Quy tắc 20/80

20% dân số chiếm 80% tài sản quốc gia, 20% khách hàng cho ta 80% thu nhập, 20% nội dung trong sách giúp bạn làm được 80% đề thi. Một học sinh khôn ngoan nên đọc hết khái quát 1 bài và chọn ra 20% nội dung quan trọng nhất để nhớ. Điều này giúp bạn nhớ tốt hơn và có thêm thời gian tìm hiểu thêm về bài học.

Viết bài + vẽ bài

Bạn sẽ mất nhiều thời gian và giấy viết để mô tả vòng tuần hoàn máu bằng chữ nhưng chỉ cần vài nét vẽ trong vòng 15 giây, bạn đã có thể dễ dàng ghi nhớ nó. Ngược lại, bạn khó mà dùng hình vẽ để nói về những sự kiên lịch sử thay vì dùng chữ viết và các con số. Nhưng nếu bạn có thể kết hợp chữ và hình trong các loại bài học khác nhau thì chúng sẽ giúp bạn nhớ bài tốt vì khi đó bán cầu não trái (thiên về logic, chữ viết) và bán cầu não phải (thiên về cảm xúc và hình ảnh) hoạt động đồng bộ với nhau.

Tinh thần tích cực

Giáo sư Alison Wood Brooks thuộc Đại học Havard cho biết: “Những lo lắng ngăn cản bạn khám phá ra giải pháp, suy nghĩ, giả thuyết sẽ cho ra được các giải pháp giải quyết thực sự.”. Vì vậy, các bạn hãy luôn tự tin vào chính mình, không biết thì hỏi, biết thì chỉ để không có trở ngại tồn tại trong học tập.

Khôi Nguyên