Bài học từ ốc sên nhỏ bé

Ngày: 30/08/2013  

Khi ai đó nói với bạn rằng bạn không thể làm được một điều gì đó…

phan_tich_tinh_hinh

Bạn hãy bình tĩnh quan sát, phân tích tình hình…

lua_chon

Xem xét mọi lựa chọn…

quyet_dinh

Đưa ra quyết định của mình và bắt tay thực hiện… 

no_luc

Hãy nỗ lực hết sức, tận dụng mọi lợi thế của bản thân…

sang_tao

Hãy suy nghĩ và hành động một cách sáng tạo…

thanh_cong

Cuối cùng bạn sẽ vươn tới thành công!

 y_chi

Hãy luôn luôn ghi nhớ: Ở đâu có ý chí, ở đó có một con đường!

Theo Cỏ Cầu Gai