Bạn bè giúp học sinh học giỏi hơn

Ngày: 25/09/2013  

Giáo sư tâm thần học Andrew J. Fuligni và Melissa R. Witkow, một cựu sinh viên của Fuligni, báo cáo trên Tạp chí Nghiên cứu Tuổi vị thành niên rằng thanh thiếu niên với nhiều bạn bè trong trường hơn bạn bè ngoài trường thường có điểm trung bình cao hơn. Ngược lại, những người có điểm trung bình cao hơn thường có nhiều bạn học hơn. Kết quả này không phụ thuộc vào giới tính và chủng tộc của học sinh.

ban_be_le_hong_phong

Từ ba trường trung học ở Los Angeles, các nhà nghiên cứu tuyển 629 học sinh lớp 12, chia gần như đồng đều theo giới tính, với độ tuổi trung bình 18, không có dân tộc nào chiếm ưu thế. Các học sinh điền vào một bảng câu hỏi , sau đó giữ một cuốn nhật kí, trong đó họ ghi lại các hoạt động như thời gian dành cho học tập, thời gian tiếp xúc với bạn học hoặc bạn bè ngoài trường học và các hoạt động khác.

Kết quả cho thấy càng có nhiều bạn học thì điểm số trung bình sẽ cao hơn. Nguyên nhân có thể do bạn bè cùng trường sẽ có cùng định hướng và hỗ trợ nhau nhiều trong các hoạt động học tập. Nhưng điều này không có nghĩa phải tránh xa bạn bè ngoài trường. Tình bạn vẫn là nhu cầu xã hội quan trọng của thanh thiếu niên. Ví dụ: tình bạn hình thành trong môi trường học thuật ở ngoài trường học, chẳng hạn như tại một lớp học làm giàu rất có thể thúc đẩy thành tích.

Điểm mấu chốt là gì? Hãy biết bạn con mình là ai.

Khôi Nguyên