Các học sinh xuất sắc thế hệ thứ hai

Ngày: 02/06/2013  

Duong Binh Khang - Nguyen Du

Dương Bình Khang 

 

Le-Thao-Nguyen

Lê Thảo Nguyên

 

Nguyen-Ngoc-Phuong-Hoa-Le-Hong-Phong

Nguyễn Ngọc Phương Hoa

 

Truc - Le Hong Phong

Trần Thị Kim Trúc

 

Vu-Thi-Thuy-Link-Le-Hong-Phong

Võ Thị Thuỳ Linh

 

Nguyen-Binh-Phuong-Thao-Nhi

Nguyễn Bình Phương Thảo