Cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ

Ngày: 21/03/2014  

Để tránh sai sót khi khai hồ sơ, thí sinh cần lưu ý các bước sau:

1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này)

 

 

 

 

 

 

 

2. Trường đăng ký dự thi

 

Lưu ý:

Đối với trường hợp ngành, trường vừa tuyển sinh chung, vừa tuyển sinh riêng, thí sinh có nguyện vọng (NV) tham gia phương thức tuyển sinh nào thì đánh dấu vào ô tương ứng; nếu có NV tham gia cả hai phương thức thì đánh dấu cả hai ô.

• Nếu thí sinh có NV1 học tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì mục 3 để trống.

• Nếu thí sinh có NV học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc hệ liên thông từ TCCN, CĐ nghề, CĐ lên ĐH, CĐ) thì sau khi ghi xong mục 2 (tên trường có tổ chức thi) – không ghi mã ngành, phải ghi đủ thông tin ở mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có NV1 học ngành nào đó của Trường đại học A thì có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi – ví dụ: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Khi đó:

– Mục 2: Ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường: KSA, khối thi: A, không ghi mã ngành.

– Mục 3: ghi tên trường không tổ chức thi mà thí sinh có NV theo học.

– Khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau.

 

3. Thí sinh có NV1 học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH hoặc hệ liên thông lên CĐ, ĐH, sau khi ghi mục 2 phải ghi thêm mục 3 (xem hướng dẫn chi tiết ở mặt sau phiếu số 2)

 

Tên ngành: Quản trị kinh doanh    Chuyên ngành:

Ví dụ: Thí sinh có NV vào học Trường ĐH A, dự thi khối A và có NV 1 học ngành nào đó, thì có thể chọn (mượn) một trường có tổ chức thi để dự thi. Ví dụ: chọn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thí sinh sẽ ghi mục 2:

Tên ngành: Quản trị kinh doanh    Chuyên ngành:

(Lưu ý khối thi ghi ở mục 2 và 3 phải giống nhau).

4. Thí sinh dự thi liên thông đánh dấu “X” vào ô bên phải:

 (Phần này dành cho thí sinh dự thi liên thông lên CĐ hoặc ĐH)

5. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

NGUYỄN QUỐC AN 
Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

7. Nơi sinh (ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP) Phường 5, Quận 8, TP.HCM

8. Dân tộc (ghi bằng chữ): Kinh

9. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. 

Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Các đối tượng được quy định cụ thể trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014)

10. Hộ khẩu thường trú

(số nhà, đường, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):

14 đường 25, P.5, Q.8, TP.HCM

(Thí sinh xem trong phần cuối cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014).

11. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường)

12. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (trong ba năm THPT hoặc tương đương, học ở khu vực nào lâu hơn thì hưởng ưu tiên của khu vực đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)

13. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

2

0

1

4

 

 

(ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)

14. Tốt nghiệp TCCN, CĐN, CĐ (đối với thí sinh thi liên thông)      

Tên trường:……………………………… Năm tốt nghiệp:

(Mục này chỉ dành cho đối tượng thi liên thông lên CĐ hoặc ĐH, thí sinh ghi rõ tên trường TCCN, cao đẳng nghề (CĐN) hoặc cao đẳng (CĐ) và ghi rõ năm đã tốt nghiệp

15. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: THPT Gia Định, mã đơn vị ĐKDT    

16. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q, tại Hải Phòng thì ghi H vào ô (nếu không thì để trống).

17. Giấy chứng minh số:

(Ghi mỗi số vào 1 ô)

 

 

 

 

1

8

3

5

2

6

1

5

4

 

 

(Đối với CMND mẫu cũ, ghi 9 chữ số vào 9 ô cuối, ba ô đầu để trống, đối với CMND mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số)

18. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào? Nguyễn Quốc An, 14 đường 25, P.5, Q.8, TP.HCM.

Điện thoại: 08.38295173 – 0933537629   Email: thocauvn@yahoo.com

Thí sinh dự thi vào trường tuyển sinh riêng ghi rõ những giấy tờ còn thiếu theo quy định của trường. Các giấy tờ này sẽ nộp bổ sung trước thời hạn quy định của từng trường

1:………………………………………………………………………………………………………………………                                  

2:………………………………………………………………………………………………………………………

3:……………………………………………………………………………………………………………………..

 – Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4×6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.

+ Hồ sơ hoàn tất gồm:

• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).

• 2 ảnh chân dung cỡ 4×6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.

• Ba phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 18).

• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh…).

• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, thi liên thông lên CĐ, ĐH hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.

– Thí sinh phải ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ vào các mục theo yêu cầu và không sửa chữa, tẩy xóa.

– Nếu là số, ghi bằng chữ số Ả Rập (0, 1, 2, 3,…), không ghi bằng chữ số La Mã (I, II, III,…).

Nguyễn Quốc Cường 
(Chuyên viên Bộ GD-ĐT)

Theo Báo Thanh Niên