Danh ngôn duy trì động lực học tập

Ngày: 18/09/2013  

1. “Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt.” (Hồ Chí Minh)

 

2. “Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng… chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được.” (Herrert Spencer)

 

3. “Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học.” (A. Einstein)

 

4. “Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.” (A. Einstein)

 

5. “Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn.” (A. Einstein)

 

Danh_ngon_hoc_tap

6. “Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.” (Bill Gates)

 

7. “Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội.” (Bill Gates)

 

8. “Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.” (Benjamin Franklin)

 

9. “Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới.” (Leibniz)

 

10. “Hãy sống và học hỏi, nếu không bạn không thể sống lâu.” (Robert A Heinlein)

 

11. “Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì.” (Lev. Tolstoy)

 

12. “Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.” (Socrates)

 

13. “Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.” (Oscar Wilde)

 

14. “Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng cách suy nghĩ.” (Margaret Mead)

 

15. “Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, xúc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao đọc sách, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi.” (I.A. Gontcharov)

Khôi Nguyên