GIÁO VIÊN

GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG

Cô TRẦN NGHI DUNG

Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Chuyên đào tạo và luyện thi học sinh giỏi môn Văn THCS, đặc biệt Khối 8 và Khối 9

Cô NGUYỄN THANH HÀ

Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Giáo viên dạy giỏi môn Văn cấp Thành phố

Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 9 và 12

Cô PHẠM THỊ THANH NGA

Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Chuyên luyện thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9

Thầy NGUYỄN THÀNH LUÂN

Cử nhân Văn học Việt Nam

Chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 9

Thầy NGUYỄN NAM

Chuyên giảng dạy môn Toán THPT

Cô NGUYỄN THỊ MINH

Chuyên luyện thi học sinh giỏi các lớp 10, 11 môn Toán

Cô TRẦN THỤY UYÊN UYÊN

Thạc sĩ tốt nghiệp MTESOL

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh lớp 9

Cô PHẠM THỊ MỸ DUNG

Thạc sĩ tốt nghiệp MTESOL

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh lớp 9 và 12

Cô LA HUỲNH UYÊN CHI

Cử nhân Ngoại ngữ Anh

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tuyển sinh lớp 10

Cô BÙI THỊ NGỌC HUYỀN

Thạc sĩ Ngữ học ứng dụng và giảng dạy tiếng Anh

Giáo viên phụ trách các lớp chuyên Anh

Cô HUỲNH ANH THƯ

Giáo viên phụ trách các lớp Anh ngữ

Cô NGUYỄN BÌNH MINH

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Lý THPT, tận tâm, nhiệt huyết

Cô PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG

Thạc sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy môn Lý

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lý THPT

Thầy NGUYỄN NAM BÌNH

Thạc sĩ phương pháp giảng dạy Vật Lý

Giáo viên dạy lớp Chuyên Lý

Cô VŨ THỊ HẢI YẾN

Thạc sĩ Công nghệ Hóa Học

Bồi dưỡng Học sinh Giỏi môn Hóa THPT

 GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

Thầy TẠ HOÀNG THÔNG

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Toán

Chuyên luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 và luyện thi vào các trường Đại học trọng điểm

Thầy VÕ VĂN TOÀN

Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy

Chuyên giảng dạy các lớp THPT môn Toán

Thầy PHÙNG VĂN HƯNG

Thạc sĩ Vật Lý

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lý

Thầy CHÂU HUY

Thạc sĩ Vật Lý

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lý

Thầy BÙI NGỌC DŨNG

Thạc sĩ Hóa học

Giáo viên trường PT Năng Khiếu, giảng viên trường Đại Học KHTN

Thầy NGUYỄN QUỐC TRUNG

Giáo viên chuyên giảng dạy môn Hóa, đào tạo Học sinh giỏi môn Hóa

Thầy NGUYỄN GIA LỘC

Thạc sĩ Hóa học

Giáo viên trường PT Năng Khiếu

Cô PHẠM THỊ TỐ LIÊN

Thạc sĩ Sinh học

Chuyên luyện thi THPT Quốc gia môn Sinh

Cử Nhân ĐINH HOÀNG MINH

Đạt điểm tối đa trong kì thi Y khoa Đại học Quốc gia

Cử nhân trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Cô HUỲNH ĐAN SAN

Thạc sĩ Sinh học

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh lớp 9 vào lớp 10

Thầy PHẠM TẤN TRƯỜNG

Thạc sĩ Sinh học

Chuyên giảng dạy môn Sinh các lớp THPT

Cô NGUYỄN THỊ MAI PHƯỢNG

Thạc sĩ chuyên ngành môn Tiếng Anh

Giáo viên chuyên giảng dạy lớp 10, 11 môn Anh

GIÁO VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CÁC TRƯỜNG KHÁC

Thầy MAI HOÀNG BIÊN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Toán học, Giảng viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Chuyên luyện thi tuyển sinh vào lớp 10

Thầy NGUYỄN MINH TÙNG

Tiến sĩ Toán, Giảng viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Chuyên luyện thi lớp 9 vào lớp 10 và luyện thi Đại học

Thầy KIỀU PHƯƠNG CHI

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Toán học trường ĐH Sài Gòn

Chuyên luyện thi Học sinh Giỏi lớp 9 và lớp 12

Cô CAO NGHI THỤC

Giáo viên Toán trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Nhiều năm kinh nghiệm dạy môn Toán cấp 3

Thầy HUỲNH NGỌC NHẬT

Thạc sĩ Toán trường ĐH Khoa Học Tự nhiên

Tốt nghiệp loại giỏi khoa Toán trường ĐH Khoa Học
Tự Nhiên

Thầy NGUYỄN XUÂN DUY BẢO

Thạc sĩ Toán trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán

Thầy NGUYỄN HOÀNG HẢI

Giảng viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán

Thầy NGÔ THÀNH PHƯỚC

Nguyên phó hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn Quận 11

Chuyên luyện thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

Thầy TẠ HOÀNG TẤN

Giáo viên Toán chuyên dạy lớp 8, 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic lớp 10 và 11

Thầy NGUYỄN MINH CƯƠNG

Giáo viên Toán trường Trung Học Thực Hành Sài Gòn

Chuyên dạy các lớp THCS và THPT

Thầy LƯƠNG SƠN HÙNG

Giáo viên hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy môn
Vật lý

Thầy LƯƠNG LÊ HẢI

Giảng viên trường ĐH Sư phạm

Chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lý

Thầy NGUYỄN CÔNG TRÁNH

Tiến sĩ Hóa học

Phó khoa Hóa trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Chuyên luyện thi và đào tạo học sinh giỏi vào các trường ĐH trọng điểm

Cô NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRANG

Giáo viên dạy Chuyên Văn và đội tuyển HSG Văn Olympic trường Nguyễn Thượng Hiền

Tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sư Phạm TP.HCM năm 2012

Cô HUỲNH THỊ THANH HẰNG

Cử nhân Ngữ Văn trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

Giáo viên dạy Văn trường Nguyễn Thượng Hiền

Thầy BÙI TRÍ VŨ NAM

Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng

Giảng viên Khoa Anh trường ĐH Sư Phạm

Thầy ĐÀO VŨ TRÍ

Giảng viên trường ĐH Sài Gòn

Chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh

Thầy VÕ HUỲNH THANH

Giảng viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh

Cô KHỔNG NGỌC VÂN TRANG

Giáo viên THPT Lê Qúy Đôn

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Anh