Khai giảng niên học 2020-2021 các lớp 6 đến 12

Ngày: 22/06/2020  

💡 Thời gian đăng kí: 22/6/2020 đến 19/7/2020, từ 15g đến 21 giờ.

💡 Phụ huynh vui lòng mang theo bảng điểm gần nhất của học sinh khi đến đăng kí.

💡 Thời khóa biểu có thể thay đổi trước khi các lớp học bắt đầu

Nhấp vào ĐÂY để xem thời khóa biểu các lớp.