Nguyễn Thị Minh Triết

Ngày: 29/01/2013  

Triet Họ Tên: Nguyễn Thị Minh Triết
Hiện đang là sinh viên năm 5 Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
Cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
Nhắn gửi: Mình đã từng học thêm nhiều nơi rồi, mỗi nơi có một cái hay riêng. Nhưng chỉ có Khôi Nguyên phù hợp với mình nhất vì trong lúc học, mình được theo sát và được hướng dẫn kĩ mọi chi tiết. Học chung nhiều bạn mà cảm giác như có 1 thầy 1 trò vậy.