Nhiệt độ của sự thông minh

Ngày: 10/07/2014  

Nghiên cứu do nhà khoa học Amar Cheema của Đại học Virginia và Vanessa M. Patrick của Đại học Houston thực hiện. Hai ông thử nghiệm về mối tương quan giữa thời tiết và sự lựa chọn phức tạp trong nhận thức của con người bằng cách thay đổi nhiệt độ và cho đối tượng nghiên cứu những lựa chọn khiến họ phải suy nghĩ phức tạp. Kết quả cho thấy đối tượng nghiên cứu lựa chọn đúng đắn và thoải mái nhất khi nhiệt độ phòng thí nghiệm là 22 độ C.

nhiet_do_thong_minh

Tương tự nhưng hai ông đưa cho đối tượng nghiên cứu 1 bài báo với nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp và mỗi người họ sẽ đọc để phát hiện ra các lỗi đó trong những điều kiện nhiệt độ khác nhau. Kết quả cũng cho thấy càng xa 22 độ C thì họ càng bỏ sót nhiều lỗi chính tả hơn. Vậy, từ những hoạt động phức tạp đến đơn giản của con người đều bị chi phối bởi nhiệt độ. Nhiệt độ này cũng rất có thể là con số tối ưu cho hoạt động học tập.

Khôi Nguyên