Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các khoản thu theo thỏa thuận

Ngày: 15/09/2014  

Cụ thể các khoản thu như sau:

STT Nội dung thu Mầm non Tiểu học THCS THPT
1 Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày (tháng)   80.000-100.000 90.000-120.000 150.000-200.000
2 Tiền tổ chức học tăng cường ngoại ngữ, tin học (tháng)   80.000-100.000 100.000-120.000
3 Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng) 200.000-250.000 150.000-200.000
4 Tiền vệ sinh bán trú (tháng) 30.000-50.000

 

5 Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (năm) 400.000 150.000-200.000
6 Tiền ăn, tiền nước uống (tháng) Theo chi phí thực tế

 

7 Tiền học môn năng khiếu tự chọn (tháng) Theo chi phí thực tế

 

Đây là những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh.

Trên cơ sở khung thu theo quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế: có tổ chức bếp nấu (hoặc hợp đồng suất ăn), nhu cầu trang bị vật dụng phục vụ bán trú cho cá nhân học sinh (hoặc dùng chung lớp, dùng chung trường)… để xây dựng dự toán chi làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể.

Các khoản thu này phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

B.Thanh