Thầy Khắc Hiếu: Các bạn trẻ đừng quá lo lắng, đi thi thôi mà.

Ngày: 27/06/2013  

Thức khuya, vô phòng thi mà đầu óc cứ đơ như cây cơ thì lấy gì mà tư duy.

Trước khi thi thì phải ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ để tích luỹ nội công.

Thỉnh thoảng ra ngoài trà chanh chém gió với bạn bè cho đầu óc nó vui.

Đi thi thôi mà! 12 năm trời đi thi biết bao nhiêu lần rồi.

Khôi Nguyên