Tỉ lệ “chọi” của hơn 40 trường Đại học trên cả nước

Ngày: 18/05/2014  

 

Trường ĐH Hà Nội , số lượng hồ sơ ĐKDT năm 2014 giảm gần 25% so với năm trước. Tổng số hồ sơ trường nhận được là gần 9.000 bộ, trong đó chỉ tiêu của trường là 2.100. Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/4,28.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân năm 2014 chỉ tiêu tuyển sinh là 4800. Năm 2014, có 18.000 hồ sơ ĐKDT, giảm hơn so với năm 2013 là 4.000 bộ, tỷ lệ “chọi” của trường năm 2014 là 1/3,75. 

Trường ĐH Ngoại thương (phía Bắc + phía Nam) năm 2014 có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi gần 11.000 hồ sơ. Trong đó, ngành kinh tế vẫn hút thí sinh nhất, chiếm khoảng 30% hồ sơ đăng ký dự thi. Như vậy, với tổng chỉ tiêu 3.200, dự kiến t lệ “chọi” của trường là 1/3,4.

Trường ĐH Y Thái Bình năm nay nhận được khoảng 9.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi, giảm khoảng gần 1.000 bộ sơ với năm 2013, hồ sơ tập trung đông vào ngành Y đa khoa. Tỷ lệ chọi dự kiến năm 2014 là 1/9.68.

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP HCM năm 2014 nhận được khoảng 18.942 bộ, giảm 9.547 bộ so với năm 2013 (giảm 33%). Chỉ tiêu tuyến sinh của trường năm 2014 là 4.050, trong đó 3.500 chỉ tiêu bậc ĐH. Tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/5,41.

Trường ĐH Công nghệ TP HCM năm 2014 nhận được 13.250 hồ sơ (giảm khoảng 500 hồ sơ so với năm 2013). Tỷ lệ “chọi” dự kiến năm 2014 là 1/2,59.

 

Thi_4_mon

Hồ sơ Đăng ký dự thi ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014 tăng 1.000 so với năm 2013. Năm 2014 trường nhận được 7.000 bộ hồ sơ. Tỷ lệ “chọi” dự kiến năm 2014 là 1/5,18.

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM nhận được 35.843 hồ sơ đăng ký dự thi. Theo đó, ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất là công nghệ thực phẩm với 1/11. Trong khi đó, một số ngành có tỷ lệ “chọi” thấp gồm: công nghệ kỹ thuật nhiệt 1/1,2; tài chính ngân hàng 1/1,5…

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TP HCM năm 2014 là 3.950. Trường ĐH Bách khoa năm 2014 nhận được 10.553 hồ sơ, giảm hơn 5.000 bộ. Dự kiến tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/2,67.

Trường ĐH Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP HCM năm 2014 nhận được 6.554 hồ sơ, giảm hơn 3.500 hồ sơ so với năm 2013. Chỉ tiêu của trường là 1.300, Tỷ lệ “chọi” dự kiến năm 2014 là 1/5,04.

Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM năm 2014 là 14.201. Tỷ lệ “chọi” dự kiến năm 2014 là 1/3,55.

Trường ĐH Công Nghiệp thực Phẩm TP HCM năm 2014 nhận được 18749 hồ sơ. Tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/6.94.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia TP HCM,nhận được 12.950 hồ sơ. Dự kiến tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/4,54.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc Gia TP HCM năm 2014 có số hồ sơ đăng ký dự thi là 14.418 hồ sơ. Tỷ lệ “chọi” năm 2014 là ¼,24.

Trường ĐH Ngân hàng TP HCM nhận được 13.739 hồ sơ đăng ký dự thi (năm 2013 chỉ có 1.968 hồ sơ). Tỷ lệ “chọi” năm 2014 là: 1/5.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 là 3.760. Năm 2014 có 12.793 hồ sơ đăng ký dự thi tại trường. Tỷ lệ “chọi” của trường năm 2014 là 1/3,4.

Trường ĐH Lạc Hồng năm 2014 có chỉ tiêu là 2.280. Năm 2014 số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường là 3.500. Tỉ lệ chọi năm 2014 là: 1/1,54.

Trường ĐH Tài chính – Marketing nhận được hơn 23.100 hồ sơ đăng ký dự thi. Dự kiến tỷ lệ “chọi” toàn trường là 1/5,92.

Trường ĐH Hoa Sen nhận được 8.200 số hồ sơ đăng ký dự thi trong đó chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2014 là 2.630, tỷ lệ “chọi” của trường năm 2014 là 1/3,12.

Trường ĐH Y dược TP HCM cho biết, số lượng hồ sơ năm nay của trường là 22.000 bộ, giảm hơn 1.000 bộ. Tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/13,17.

Trường ĐH Sài Gòn năm 2014 có 31.000 hồ sơ đăng ký dự thi, giảm 17.000 hồ sơ so với năm 2013, tỷ lệ “chọi” của trường năm 2014 là là 1/10,5.

Trường ĐH Sư phạm TP HCM nhận được gần 24.000 hồ sơ, trong đó đa phần các ngành đào tạo về sư phạm chiếm nhiều nhất. Ngành Sư phạm Tiểu học có hồ sơ cao nhất với 6.967 hồ sơ, tỷ lệ chọi của ngành giáo dục tiểu học lên đến 1/34, kế đến là ngành Sư phạm mầm non 2.707 hồ sơ. Như vậy tỷ lệ “chọi” của trường năm 2014 là 1/7,27.

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội , tổng số hồ sơ đăng ký dự thi trường nhận được là 33.000 bộ, giảm tới gần 11.000 bộ. Được biết, tổng chỉ tiêu vào hệ đại học của ĐH Nông nghiệp là 7.800. Dự kiến, tỉ lệ “chọi” ĐH Nông nghiệp năm nay sẽ là 1/4,2.

Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam năm nay nhận được là 11.000 hồ sơ. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường sẽ là 1/ 4,3.

Chỉ tiêu tuyến sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông(phía Bắc + phía Nam) 2014 là 2.450. Năm nay có hơn 8.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào trường (cả 2 cơ sở phía Bắc và phía Nam) giảm hơn 1.000 bộ so với năm trước. Dự kiến tỷ lệ “chọi” vào trường năm 2014 (2 cơ sở) là 1/2,2.

Trường ĐH Thủy lợi năm nay số lượng hồ sơ đăng ký dự thi giảm gần 1.000 bộ. Tổng số hồ sơ ĐKDT trường nhận được là 8.800 bộ. Tổng chỉ tiêu vào trường năm nay là 3.320. Dự kiến, tỷ lệ “chọi” của trường sẽ là 1/ 2,6.

Trường ĐH Xây dựng năm nay nhận được là 9.190 hồ sơ. Dự kiến tỷ lệ “chọi” năm 2014 của trường là 1/2,78.

Trường ĐH Thương mại năm 2014 tuyển sinh 3.800 chỉ tiêu. Năm nay, trường chỉ nhận được khoảng 17.000 hồ sơ ĐKDT, giảm 3.000 hồ sơ so với năm 2013. Tỷ lệ “chọi” dự kiến năm 2014 là 1/4,47.

Trường ĐH Cần Thơ năm nay nhận được hơn 64.000 hồ sơ, giảm hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2013. Được biế, chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2014 là 8.500. Tỷ lệ “chọi” dự kiến năm 2014 là 1/7,52.

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM nhận được 38.896 hồ sơ, tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/7,34.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã nhận được 9.966 hồ sơ. Dự kiến tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/3,32.

Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2014 nhận được khoảng 17.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Với chỉ tiêu 2.800, tỷ lệ “chọi” năm 2014 của trường là 1/4,07.

Trường ĐH Y Hà Nội , số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay giảm 30%. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi trường nhận được là gần 10.000 bộ. Được biết, chỉ tiêu của trường ĐH Y Hà Nội năm nay là 1000. Như vậy, dự kiến tỷ lệ “chọi” sẽ là 1/10.

Trường ĐH Y Hải Phòng , số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm nay khoảng 9.700 hồ sơ giảm hơn 2.000 hồ sơ so với năm 2013. Chỉ tiêu năm nay của trường là 720, dự kiến tỷ lệ “chọi” của trường năm nay vẫn cao sẽ là 1/13.

Trường ĐH Y tế Công cộng năm nay nhận được 1.548 hồ sơ giảm khoảng 40% lượng hồ sơ so với năm trước. Tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/7,74.

Trường ĐH Dược Hà Nội năm 2014 nhận được là hơn 3.200 hồ sơ, giảm 1000 bộ so với năm 2013, chỉ tiêu tuyến sinh của trường năm 2014 là 650. So với năm 2013 chỉ tiêu tuyển sinh tăng 150 chỉ tiêu. Dự kiến tỷ lệ “chọi” năm 2014 là 1/4,92.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện tuyển sinh riêng bằng hình thức sơ tuyển trước kỳ thi ba chung. Hiện tại trường chưa thống kê đầy đủ số hồ sơ đăng ký dự thi, song số thí sinh lọt qua vòng sơ tuyển của trường để nộp hồ sơ là 10.500. So với 5.600 chỉ tiêu của tất cả các ngành đào tạo, dự kiến tỉ lệ “chọi” vào trường là 1/1,8.

Trường ĐH Văn Hóa TP HCM năm 2014 nhận được 1.744 hồ sơ, chỉ tiêu tuyến sinh của trường là 1070, trong đó có 750 chỉ tiêu ĐH, 320 chỉ tiêu cao đẳng. Năm 2014, tỉ lệ “chọi” dự kiến là: 1/2,33.

Trường ĐH FPT có 6.000 đơn dự thi sơ tuyển đợt 1 và chỉ tuyển 1.500 chỉ tiêu; tuy nhiên, trường này sẽ tuyển sinh thêm đợt thứ 2 vào tháng 8-2014.

 

                                                                                                                                                                                                                             Theo báo GDTĐ