Học cách học Toán từ trẻ tự kỉ

Ngày: 26/08/2013  

Tự kỉ (autism) xuất phát từ tiếng Hi Lạp “autos” có nghĩa là “tự mình”, có ý chỉ tình trạng 1 người tập trung vào thế giới bên trong của mình và mất tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Trường Đại học Standford, Mĩ đã nghiên cứu trên 36 em tuổi từ 7 đến 12, có khả năng đọc và IQ như nhau, các nhà khoa học thấy rằng những đứa trẻ đã từng được chẩn đoán mắc bệnh tự kỉ trước đó có khả năng giải Toán tốt hơn. Họ phát hiện những đứa trẻ tự kỉ chia vấn đề thành nhiều phần nhỏ để giải quyết và thường tính nhẩm thay vì dùng tay đếm.

Tu_ki_gioi_Toan

Cách giải quyết các vấn đề Toán học như trên có thể là 1 phương pháp hiệu quả để giỏi Toán. Sau khi được thầy cô hay bạn bè hướng dẫn giải 1 bài toán, thay vì nhìn lướt qua rồi xếp tập lại, các bạn hãy thử phân tích bài giải đó thành nhiều bước và tự đặt tên cho từng bước cho dễ nhớ. Sau này, rất có thể các bạn gặp 1 bài toán khác không giống y chang nhưng có sử dụng một số bước trong những bài toán cũ mà các bạn đã phân tích. Dần dà, các bạn sẽ tự tích lũy cho mình những bước biến đổi hay mà các bạn có thể gặp trong bất cứ bài thi nào.

Khôi Nguyên